Tijdelijke afsluiting Bloemenstraat Milsbeek

Eind juli 2019 wordt begonnen met de dijkversterking tussen Milsbeek en Ven-Zelderheide en de reconstructie/overlaging van de Bloemenstraat in Milsbeek. Hiervoor zal de Bloemenstraat, tussen de N271 en Sprokkelveld, worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is voor aanwonenden nog wel mogelijk om bij de woning te komen. Het verkeer richting de N271 wordt omgeleid via de Pastoorsdijk.