Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Thomas Architecten tekent voor vernieuwd gemeentekantoor Gennep

Thomas Architecten uit ’s Hertogenbosch is door gemeente Gennep verkozen om het te vernieuwen gemeentekantoor te ontwerpen. Dit bureau kwam na een aanbesteding als beste naar voren om een nieuwe werkomgeving te ontwerpen die past bij de huidige tijd. Op maandag 18 maart 2019 tekenden burgemeester De Koning en Thomas Vullings de overeenkomst in de onlangs vernieuwde raadzaal van het oude stadhuis.

Het gemeentekantoor van Gennep stamt uit 1994 en is na 25 jaar toe aan renovatie. Burgemeester Peter de Koning: “Het gebouw is niet meer van deze tijd. De huidige staat van onderhoud en met name installaties en meubilair zijn verouderd en aan vervanging toe. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Daarom zetten we ook in op hergebruik van materialen, energiebesparing en zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie.”

Interieur

De verbouwing omvat het interieur van het gemeentekantoor en de klimaatinstallaties. De publiekshal is al in 2015 vernieuwd en blijft nu ongemoeid. De Koning: “We zijn al bezig met voorbereidingen om de dienstverlening normale doorgang te laten vinden. Want tijdens de verbouwing blijft de winkel uiteraard open. De medewerkers zullen tijdelijk wat moeten inschikken en creatief met de ruimte omgaan, maar daar krijgen we dan ook iets voor terug. Een vernieuwd interieur met meer ruimte voor ontmoeten en samenwerken, meer diversiteit in werkplekken en een beter binnenklimaat. En daarbij een grote vergaderzaal, die we voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een nog betere dienstverlening voor onze inwoners.” 

Planning en kosten

De komende maanden komt het architectenbureau tot een definitief ontwerp voor het vernieuwde kantoor. We verwachten dat het ontwerp voor de zomer klaar is. Na de bouwvak start de verbouwing die ruim een halfjaar zal duren. Voor de verbouwing, installaties en het interieur is 2,25 miljoen euro beschikbaar gesteld.