Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Terinzagelegging processen-verbaal verkiezingen (16-03-2021)

De afschriften van de processen-verbaal N 10 van de stembureaus en het totale proces-verbaal N 11 van de Tweede Kamer verkiezingen liggen vanaf vrijdag 19 maart 2021, 09.00 uur ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor van Gennep.

De termijn van de inzage loopt totdat over de toelating van de gekozenen kandidaten is beslist.