Tentoonstelling en werkbijeenkomst burgerinitiatieven

Steeds meer burgers nemen zelf het initiatief om hun bestaanszekerheid veilig te stellen. Ze zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking om zaken als onderdak, kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg goed te organiseren. Zulke burgerinitiatieven worden ook wel sociale coöperaties genoemd. De Sociale Alliantie, die streeft naar een samenleving zonder armoede, organiseert in Noord-Limburg vijf werkbijeenkomsten en een tentoonstelling.

Tentoonstelling

In de bibliotheek in Gennep is vanaf 28 september een tentoonstelling te zien van negen goede voorbeelden van sociale coöperaties uit heel het land. Foto’s, filmpjes en verhalen laten zien hoe burgers de handen ineenslaan voor meer kwaliteit van leven in hun omgeving. De expositie wordt ook in Panningen, Horst, Venray en Venlo getoond. Wethouder Peter Lucassen opent de tentoonstelling op vrijdag 28 september om 16.00 uur.

Werkbijeenkomst

Hoe kunnen burgerinitiatieven bijdragen aan het versterken van kwaliteit van leven? Deze vraag staat centraal bij vijf werkbijeenkomsten in de regio. Op woensdag 3 oktober vindt in Gennep een werkbijeenkomst plaats met als thema ‘Burgerinitiatieven versterken het eigen vermogen van mensen. Haalt dat mensen uit de armoede?´. Aan de hand van casussen brengen we de mogelijkheden in kaart en bespreken we wat hiervoor moet gebeuren. Wethouder Peter Lucassen opent de bijeenkomst. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen en uw ideeën in te brengen. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar raf@cooperatievevakschool.nl.

Werkbijeenkomst over burgerinitiatieven en armoede
Woensdag 3 oktober
19.30-21.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur
De KennisKeuken in de blibliotheek Gennep, Ellen Hoffmannplein 2

Regionale werkbijeenkomsten

In de regio worden vijf werkbijeenkomsten georganiseerd. Elk van deze bijeenkomsten is toegankelijk voor deelnemers uit Noord-Limburg. 

  1. Burgerinitiatieven veranderen het welzijnswerk. Hoe ver strekt die kracht? (12 september in Panningen)
  2. Burgerinitiatieven versterken het eigen vermogen van mensen. Haalt dat mensen uit de armoede? (3 oktober in Gennep)
  3. Burgerinitiatieven geven uitvoering aan sociale grondrechten. Zijn het daarmee ook sociale ondernemers? (1 november in Venray)
  4. Burgerinitiatieven regelen zaken in de leefwereld. Wat voor systeem is daar eigenlijk voor nodig? (14 november in Horst)
  5. Burgerinitiatieven versterken de democratie. Hoe ver strekt die (nieuwe) macht? (12 december in Venlo)

Meer informatie over de regionale werkbijeenkomsten vindt u in deze flyer 'Expositie sociale coöperaties'.