Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Stichting Leergeld: alle kinderen mogen meedoen

Stichting Leergeld De Stuwwal zet zich in om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en zonder vermogen, te voorkomen. Leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten op school, sport of cultuur.

Stichting Leergeld De Stuwwal helpt ouders met kinderen die wonen in de gemeenten Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. Er is hulp voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ouders komen in aanmerking voor deze hulp als zij een laag besteedbaar inkomen hebben (niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm) en geen vermogen.

Vergoeding

Leergeld geeft directe hulp door de kosten van activiteiten voor kinderen rechtstreeks te vergoeden aan school of vereniging, als die kosten niet vergoed worden door andere voorzieningen. Leergeld kan bijvoorbeeld een fiets, computer of laptop aanschaffen, of de betaling van de ouderbijdrage doen. Ook kunnen de kosten om mee te kunnen doen met zwemles, sport- of culturele activiteiten worden vergoed.

Aanvraag

Wilt u gebruik maken van de ondersteuning van leergeld? Ga dan naar de website  www.leergeld.nl/destuwwal.  Daar kunt u het aanvraagformulier invullen. Bij elke aanvraag volgt een huisbezoek door een Leergeld-vrijwilliger. De financiĆ«le situatie wordt getoetst en de aanvraag wordt beoordeeld. De Leergeld vrijwilliger geeft ook advies over ondersteuning door andere instanties en levert zo maatwerk voor elk gezin.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.gennep.nl/laaginkomen