Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Start werkzaamheden N271 (13-08-2020)

Vanaf maandag 31 augustus wordt gestart met werkzaamheden aan de N271 in Gennep. De werkzaamheden duren 12 weken, van week 36 tot en met week 48. Het werk wordt verdeeld over 5 fases.

Fase 1

Fase 1 in vindt plaats in week 36 en 37. In deze fase worden fietsoversteken veiliger gemaakt. Ook wordt er een snelheidsdetectiesysteem aangebracht. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor de veiligheid in fase 2. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt één rijstrook op de westelijke baan afgesloten.

Fase 2 en 3

Fase 2 en 3 duren van week 38 tot en met week 46. Dan wordt het grootste deel van het werk uitgevoerd. Hiervoor wordt de oostelijke rijbaan afgesloten tussen week 38 en week 42. De westelijke rijbaan wordt afgesloten tussen week 42 en week 46.

Fase 4

Voor fase 4 is er een weekendafsluiting nodig. Deze fase vindt plaats in het weekend van week 46. Er wordt dan gewerkt aan het noordelijke deel van de N271 vanaf de rotonde in Milsbeek. Ook zijn er dan werkzaamheden aan het zuidelijke deel vanaf de kruising N271-De Grens.

Fase 5

Als laatste worden in week 47 en 48 de puntjes op de i gezet. Er wordt dan onder andere aan het fietspad en de bushaltes gewerkt. Om overlast te beperken wordt er gewerkt met kleinschalige afzettingen.

Inloopavond

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseert aannemer Heijmans twee inloopbijeenkomsten. Die vinden plaats bij De Grens 35a in Heijen. Op woensdag 19 augustus is er van 18.00 tot 19.30 uur een informatieavond voor ondernemers en organisaties. Diezelfde avond is er tussen 20.00 en 21.30 uur een bijeenkomst voor bewoners.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in ‘Heijmans BouwApp’. Die is gratis te downloaden via de App Store of de Android Play Store. Het project vindt u onder de naam ‘N271 Gennep’. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar N271Gennep@Heijmans.nl.