Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Start herinrichting Pottenhoek (11-08-2020)

Op maandag 24 augustus start Gebra Infra met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Pottenhoek in Gennep. Daaronder vallen de Molenstraat, Bleekstraat en Oliestraat.

De herinrichting richt zich op het verbeteren van de uitstraling, betere waterhuishouding en het beperken van parkeeroverlast. Daarbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid.

Planning en fasering

Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden in vijf fasen uitgevoerd. Volgens de planning duren de werkzaamheden tot begin december 2020. Afhankelijk van weersomstandigheden en andere factoren kan hiervan worden afgeweken. Kijk voor de voorgenomen planning en de fasering op de pagina over de Pottenhoek.

Afsluiting kruising Zandstraat/Zuid-Oostwal

Onderdeel van de eerste fase is het afsluiten van de kruising Zandstraat/Zuid-Oostwal. Van maandag 24 augustus tot en met woensdag 26 augustus is de kruising afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Zandpoort en Picardie. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel van het kruispunt gebruikmaken. Daarvoor worden verkeersregelaars ingezet.

Inloopavond

Op dinsdag 18 augustus 2020 organiseert Gebra Infra samen met gemeente Gennep een inloopavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen bij zaal Pica Mare (Picardie 36 in Gennep). Tijdens de inloopavond krijgt u een toelichting op de planning en de fasering. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de bereikbaarheid en de situatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.