Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Sneller duidelijkheid bij ruimtelijk initiatief (17-11-2020)

Heeft u een plan voor ruimtelijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld het bouwen van een woonvorm of het starten van een onderneming? Hier komt in de voorbereiding veel bij kijken. Om initiatiefnemers sneller duidelijkheid te bieden, heeft de gemeente een nieuw proces ‘Dialoog ruimtelijke initiatieven’ vastgesteld. “Uniek”, aldus wethouder Rob Peperzak.

“Een van onze ambities is een klantgericht Gennep”, vertelt de wethouder. “We willen optimaal inspelen op de wensen en behoeften van inwoners en ondernemers. Een initiatiefnemer van een ruimtelijk plan krijgt nu sneller duidelijkheid. Dat is best uniek, gezien alle aspecten die beoordeeld moeten worden bij zo’n aanvraag. Denk aan geldende wetgeving, bestemmingsplannen, de belangen van de initiatiefnemer, omwonenden en de samenleving. Ik ben er trots op dat we dit intern anders hebben kunnen organiseren. Zo verbeteren we onze dienstverlening continu.”

Maatwerkoplossingen

Wethouder Peperzak licht toe: “Vanuit een positieve grondhouding pakken we de aanvraag op. We gaan met de indiener in gesprek en zoeken naar maatwerkoplossingen. Binnen 19 werkdagen krijgt de initiatiefnemer bericht of een initiatief kans van slagen heeft, onder welke voorwaarden en wat nodig is om het te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging en een vergunningaanvraag.” Wilt u meer informatie? Kijk op www.gennep.nl/ruimtelijkinitiatief, mail naar omgevingsloket@gennep.nl of bel (0485) 49 41 41.