Sloop gebouw Picardie 62

Er moet vaart gemaakt worden met de sloop van Picardie 62, ook wel bekend als het ‘Second Hand’-gebouw. De gemeenteraad heeft dat besloten, vanwege het toenemende verval van dit pand. Zo moet voorkomen worden dat er calamiteiten of problemen rond het gebouw ontstaan.
De gemeente gaat de sloop nu voorbereiden. Dat betekent niet dat er morgen al een sloper in de straat verschijnt. Eerst is een aantal voorbereidende stappen nodig.

Inventarisatie asbest

Het gaat om een gebouw dat dateert van vér voor 1994. Dat betekent dat we moeten inventariseren of – en in welke mate - er asbest in het gebouw of de inrichting is verwerkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de bekende grijze golfplaten, maar ook om asbest in de lijm van de vloerbedekking.
Alleen gecertificeerde bedrijven mogen deze inventarisatie doen. Waar nodig nemen zij monsters van de aangetroffen materialen. Deze sturen ze vervolgens voor nader onderzoek door naar een gespecialiseerd laboratorium. Zo krijgen we een overzicht van de soorten en hoeveelheden materialen in het te slopen gebouw: de asbestinventarisatie.

Asbestsanering

Aan de hand van de inventarisatie gaat de asbestsaneerder aan de slag. Dit bedrijf gaat vóór de feitelijke sloop alle asbesthoudende materialen verwijderen. De medewerkers gaan vaak aan het werk in witte pakken en met stofmaskers op. Voor de omgeving is er geen gevaar, op voorwaarde dat iedereen voldoende afstand houdt. Daarvoor wordt het gebied met linten afgezet.

Start sloop

Als de asbestsanering klaar is, kan de sloop beginnen. We verwachten dat die binnen anderhalve maand klaar kan zijn. Daarna zullen we het achtergebleven terrein vlak laten maken en met gras inzaaien. Vooralsnog worden de bomen in de directe omgeving gespaard. Daardoor blijven ook de nesten van vogels – met name de roeken – ongeschonden.

Aanbesteden

De gemeente voert de genoemde werkzaamheden niet zelf uit. Voor elke fase moet een aanbesteding plaatsvinden. Voor het gehele traject zijn daar enkele weken mee gemoeid.
Tot slot zijn we natuurlijk gebonden aan de planning van de geselecteerde bedrijven.
Onze inzet is de sloop van Picardie 62 in het eerste kwartaal van 2019 af te ronden.