Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt. Alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart 2020 blijven geldig tot 1 juni 2020.

Maatregel geldt niet voor rijbewijzen die minder dan vijf jaar geldig zijn

De maatregel geldt voor rijbewijzen met een geldigheid van tien jaar. Ook de rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden vallen onder deze regeling. Mensen van wie het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vanwege een medische aandoening vaker worden verlengd. De rijvaardigheid moet namelijk regelmatig door een arts beoordeeld worden.

Tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland

Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.