Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Reparatiewerkzaamheden Zwarteweg

Op vrijdag 17 april worden aan de Zwarteweg binnen de bebouwde kom in Milsbeek reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Dwarsscheuren in het asfalt worden met gietasfalt afgedicht. Voor de fietsstroken wordt rood asfalt gebruikt en voor de middenstrook zwart asfalt. De weg blijft open. Tijdens de werkzaamheden is er een rijstrookafzetting met actiewagens en verkeersregelaars.

Verhardings- en bodemonderzoek

Tussen 7 en 9 april is een verhardings- en bodemonderzoek uitgevoerd op de rijbaan, fietspaden en bermen langs de Zwarteweg, binnen en buiten de bebouwde kom. Dit onderzoek is noodzakelijk voor het omvormen van de Zwarteweg buiten de bebouwde kom van een 80 km naar een 60 km per uur weg. Die werkzaamheden starten in juni dit jaar. Op termijn wordt de Zwarteweg binnen de bebouwde kom omgevormd van een 50 km naar een 30 km per uur weg.

Door het nemen van deze maatregelen aan de Zwarteweg en de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.