Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Winnen of verliezen (22-06-2021)

De laatste maanden is er in Nederland veel discussie over de bestuurscultuur bij de overheid. De toeslagenaffaire heeft laten zien dat mensen soms ongelofelijk in de problemen worden gebracht door een fout in het systeem of een vooringenomen houding van betrokken bestuurders, ambtenaren of uitvoerders. Gelukkig gaat het meestal goed en kunnen we ervan uitgaan dat de mensen die bij de overheid werken dit met toewijding en de beste bedoelingen doen.

Maar, zo is wel duidelijk geworden, soms gaat het ook niet goed. En dan kun je als burger in een ware hel terechtkomen. Te makkelijk wordt er dan vanuit gegaan dat de fout niet bij de overheid, maar bij de burger ligt. En, nog erger, dat er opzet in het spel is. Je moet dan als burger de strijd aangaan met een oppermachtig overheidsapparaat, gesteund door een leger aan juristen en met onbeperkte tijd en financiƫle middelen.

Zo'n strijd is voor een burger bijna niet te winnen. Als je al van winnen kunt spreken, want je wilt gewoon fatsoenlijk en rechtvaardig behandeld worden. Procedures om je naam te zuiveren en je recht te halen kunnen jaren duren, brengen hoge kosten met zich mee en kunnen je compleet slopen zowel geestelijk als lichamelijk. Logisch dus dat mensen op een gegeven moment gefrustreerd opgeven.

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Ook bij de overheid. En dan maakt het niet uit of het om de rijksoverheid, een provincie of een gemeente gaat. Maar als je als overheid toe durft te geven dat fouten gemaakt kunnen en zullen worden, dan kun je dit ook weer herstellen. Zowel de kwaliteit van de overheid als de waardering van je burgers zullen er door groeien. Winst dus voor iedereen. Wie wil dat nou niet? 

Luc Brouwers (PvdA)