Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Voor een fijn gesprek (23-11-2021)

Onlangs is de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld in de gemeenteraad. Hierbij viel mij op dat er veel meer inbreng was dan andere jaren. Dit zette mij aan het denken. Komt het doordat we ons meer willen profileren omdat er gemeenteraadsverkiezingen aankomen?

Na een tijdje kwam ik tot de volgende conclusie voor mezelf. Ja, natuurlijk. Je wilt immers laten weten wat je gedaan hebt en waar je voor staat. En ja, als raadslid maak je keuzes voor de toekomst.

Ik ben mij hier dan ook zeer van bewust. Maar ik kijk wel naar de inwoners van Gennep en het liefste wil je dat iedere inwoner het met je keuzes eens is. Dat kan niet, er worden altijd inwoners benadeeld, weer anderen hebben er voordeel van. En ik heb hier een aandeel in. Van mij wordt tenslotte verwacht dat ik op grond van argumenten een weloverwogen keuze maak.   

Ik maak keuzes voor de toekomst, dat durf ik hardop te zeggen. Of deze goed of fout zijn laat ik over aan het oordeel van de inwoners van Gennep. Maar ik maak keuzes naar eer en geweten en men mag mij er op aanspreken. Van zeer groot belang is voor mij altijd waarom we de dingen doen in de gemeente. Wat is het belang voor de inwoner?

Als je dit op een goede manier kunt uitleggen kun je met voor- én tegenstanders het gesprek aangaan. Ik wens een ieder een fijn gesprek toe.

Hendrik-Jan van Essen, SP