Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Regionale Energie Strategie (15-06-2021)

In de raadsvergadering van 7 juni, stelde de raad van gemeente Gennep de Regionale Energie Strategie (RES) vast. Hierin is onze gemeentelijke verplichting tot CO2-reductie uit het energieakkoord van 2019, vertaald in uitvoeringsdoelstellingen. We doen dit samen met 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Die gezamenlijkheid is goed. Niet iedere gemeente heeft ruimte. In de gemeente Gennep zie ik landschappelijk geen ruimte voor grootschalige zon- en windprojecten. Daarom gaan we aansluiten bij het energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen, om daar een deel van de opgave voor de gemeente Gennep te verwezenlijken.

Maar er wordt ook breed gekeken naar energiebesparing en kleinschalige opwek. Er is bijvoorbeeld binnen de doelstellingen de ambitie om 25% door besparing te realiseren. Ook heeft de RES de dynamiek om in de toekomst verder te kijken dan alleen zon- en windenergie. Door vernieuwde technieken ontstaan er grote kansen voor groen gas en ook aardwarmtetechnieken en mogelijkheden met waterstof als energiedrager gaan van betekenis worden.

Belangrijk is dat we dit samen doen met onze inwoners en bedrijven. Iedereen heeft de mogelijkheid om te participeren in projecten. Alle nu al op aardgas aangesloten objecten kunnen hier gewoon gebruik van blijven maken. Alleen nieuwbouw moet aardgasvrij. Zorgpunt is de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. De RES is een stok achter de deur voor de netwerkbeheerder om zijn netwerk op orde te brengen.

We moeten, of we willen of niet, een nieuwe weg inslaan. Door het realiseren van onze energiedoelen kunnen we de CO2-uitstoot verminderen. Hier gooien wij het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weg, maar voeren we geleidelijk vuil badwater af en voegen schoon badwater toe.

Jacques van Bergen, CDA