Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Praktisch onderwijs (26-10-2021)

Iedereen heeft recht op onderwijs en het is dé sleutel om je te ontwikkelen en om je eigen toekomst te creëren. Vaak willen ouders een zo theoretisch mogelijke opleiding voor hun kind, omdat dit beter uitzicht op een goede baan zou geven. We zien echter al jaren dat bedrijven juist snakken naar  de praktisch geschoolde werknemer. Daar is een groot tekort aan.

Deze praktische opleiding begint al op het middelbare onderwijs. Als moeder van een praktische leerling ervaar ik zelf dat de leerlingen op ons eigen Elzendaalcollege aan de Stiemensweg niet alleen op het sociaal-emotionele vlak fantastisch worden begeleid, maar dat vmbo-leerlingen er ook klaargestoomd worden voor de praktijk.

Zo is het Elzendaalcollege penvoerder en deelnemer in het regionale project Sterk Techniekonderwijs. Dit project is een samenwerking in de regio tussen alle middelbare scholen, het mbo, de opleidingsbedrijven en het bedrijfsleven. Doel is om leerlingen te interesseren voor een baan in de techniek of technologie, om daarmee beter aan te sluiten op de grote vraag naar technische arbeidskrachten. Op het Elzendaalcollege in Gennep kun je als leerling voor allerlei vormen van technisch of technologisch onderwijs kiezen.  

Ook in de sector zorg en welzijn zijn er grote personeelstekorten. Vergelijkbaar met het project Sterk Techniekonderwijs, is er regionaal het project Sterk Zorgonderwijs opgestart. Binnen dit project werken de middelbare scholen, het mbo en de zorgverleners samen om de uitstroom naar de beroepen in de zorg en welzijn te vergroten.

Het zou mooi zijn als de gemeente hierin een faciliterende rol speelt. Bijvoorbeeld om kennis te delen en netwerken bij elkaar te brengen. Verder zoekt het Elzendaalcollege stages bij overheden voor haar leerlingen. Ook dat is een mooie rol voor onze gemeente!

Anke Sonnemans, D66