Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Opluchting rond het project Lob van Gennep? (16-11-2021)

In juni 2020 nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit om de status rivierbed voor de Lob van Gennep op te heffen. De gevreesde schuif lijkt uit de plannen verdwenen te zijn. Dit leidde tot grote opluchting en blijdschap bij inwoners, maar vooral ook bij bestuurders van de betrokken gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

Blijdschap, want er mogen weer woningen in het gebied worden gebouwd en men zou recht hebben op een tegemoetkoming in de geleden schade. Wethouder Peperzak verwoordde het als volgt: “Ik ben blij dat we hiermee duidelijkheid en perspectief bieden aan inwoners en bedrijven in het gebied.” Vraag is echter of deze blijdschap terecht is.

In alle publicaties over de Lob van Gennep wordt sindsdien alleen nog gesproken over meekoppelkansen en mogelijkheden voor ontwikkelingen. Nergens wordt meer gerept over de waterbergende functie van het gebied. Niets over de lagere beschermingsgraad in vergelijking met de Brabantse kant. Ook niet over de flessenhals die gecreëerd wordt tussen de bruggen bij Oeffelt en Mook, waardoor het water ter hoogte van de Lob van Gennep enorm wordt opgestuwd en daardoor sneller het gebied instroomt.

Het bergen en het daarna weer lozen van het overtollige water in onze dorpen kan enige maanden duren. Maanden waarin het onderwater staande vastgoed onherstelbaar aangetast gaat worden. De wet tegemoetkoming schade bij rampen is hiervoor absoluut niet toereikend; kijk maar naar de schadeafhandelingen in Valkenburg.

Ik vraag me als volksvertegenwoordiger oprecht af hoe burgers en bedrijven tegen dit geboden nieuwe perspectief aankijken.  

Luc Brouwers, PvdA