Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: Onze voorzieningen (09-11-2021)

Gemeente Gennep steekt jaarlijks veel geld in het op peil houden van onze gebouwen ten dienste van maatschappelijk gebruik. Denk hierbij aan de dorps- en wijkgebouwen, sporthallen en gymzalen, het zwembad en niet te vergeten de bijdrage aan de sportverenigingen voor onderhoud aan hun gebouwen en sportvelden.

Afgelopen jaar zijn hier ook grote budgetten aan toegekend voor nieuwbouw en renovaties. Onlangs is gestart met de bouw van een nieuwe, semipermanente sporthal aan de Picardie. In Ven-Zelderheide wordt een nieuw multifunctioneel centrum gebouwd in de kerk, die aan de eredienst is onttrokken. Dit in combinatie met nieuwbouwwoningen voor jongeren op de plek van de Uitkomst. Ook voor Heijen zijn de voorbereidingen gestart om d'n Toomp weer naar de wensen van deze tijd te renoveren. Stuk voor stuk projecten die in nauw overleg met de samenleving tot stand zijn gekomen.

In Ottersum is een werkgroep actief aan het onderzoeken om tot een nieuwe multifunctionele ruimte te komen. De voetbalclub Achates is actief bezig met de planvorming om het sportcomplex vanwege de laaggelegen ligging in het Niersdal te verplaatsen naar een betere locatie, aansluitend bij de andere sportverenigingen.

Goede plannen, al lijkt het allemaal om de stenen te gaan. Maar het belang is saamhorigheid en het vitaal houden van onze kernen. Een mens leeft niet alleen en heeft grote behoefte aan gemeenschappelijkheid. De coronacrisis maakt ons nog weer eens ernstig duidelijk hoe belangrijk dit is. De voorzieningen en de verenigingen met al hun vrijwilligers zijn de smeerolie, die moeten we koesteren ondersteunen en er aan deelnemen.

Jacques van Bergen, CDA