Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadslid aan het woord: De kat (16-03-2021)

Er is een beroemd gedachte-experiment uit de kwantummechanica. In de kwantummechanica kan iets tegelijk waar en niet waar zijn. Een natuurkundige stelt zich een kat voor die in een doos is opgesloten met iets dat een dodelijk vergif kan verspreiden. Dat gif kan vrijkomen, maar het moment is niet te voorspellen.

Dit soort processen wordt beschreven in termen van waarschijnlijkheden. Je kunt de kans berekenen, maar zolang niemand in de doos heeft gekeken, is ze dood en levend tegelijk. Pas door de doos te openen beslis je over haar lot.

Ik heb ook een kat. Ze is van het type assistant cat; zodra ik mijn laptop of iPad opstart wil ze niet van wijken weten. Over het toetsenbord wandelen of erop gaan liggen. Daar helpt ze me beslist niet mee. Ook heb ik raadstukken. Ik weet pas wat ze inhouden wanneer ik ze open. Bij het lezen en vergaderen is voor mij als raadslid het luisteren naar en horen van burgers het belangrijkste. Ook daarin geldt dat je een afweging kunt maken als er gezien en gemeten is.

Er zijn meer dan 17.000 inwoners in de gemeente Gennep. Ieder daarvan heeft zijn eigen waarneming, zienswijze en waarheid. Soms strookt die niet met die van een ander. Als volksvertegenwoordiger hecht ik veel waarde aan burgerparticipatie. Ik hoor wel terug dat er ‘niet naar de burger wordt geluisterd’. De kunst is om niet alleen je eigen belang te zien, maar ook dat van anderen en de totale gemeente.

Mijns inziens wordt ‘niet geluisterd’ weleens verward met ‘er wordt niet gedaan wat ik wil’. Verschil in waarneming. In onze democratie wordt getracht zaken te wegen die (zoveel mogelijk) mensen en hun algemeen belang dienen, met oog voor elk individu.

Anieta Janssen, SP