Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadsinformatiebijeenkomst Omgevingswet (30-03-2021)

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Het doel van deze wet is om de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving beter aan te laten sluiten op de veranderende samenleving. Meer informatie vindt u op www.gennep.nl/omgevingswet.

Dit jaar moet de raad een groot aantal besluiten nemen over de Omgevingswet. Hierover is op maandag 12 april 2021 een digitale raadsinformatiebijeenkomst. Deze start om 20.00 uur en duurt uiterlijk tot 21.30 uur. Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar griffie@gennep.nl. Uiterlijk een dag van tevoren ontvangt u een link om deel te nemen.