Raadsinformatiebijeenkomst Kind Expertise Centrum (KEC)

Op maandag 30 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de leden van de gemeenteraad. Zij worden dan bijgepraat over het Kind Expertise Centrum (KEC). Wat is de stand van zaken? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Dat komt deze avond allemaal aan bod.

Als u belangstelling heeft voor dit onderwerp, dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst. Deze vindt plaats in de raadzaal van het oude stadhuis en begint om 20.00 uur. 

Meer weten over het KEC? Kijk op www.gennep.nl/kec.