Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raad stelt bestemmingsplan Verbindingsweg vast (09-11-2021)

In de vergadering van 8 november heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Milsbeek’. De Verbindingsweg vormt een rechtstreekse verbinding tussen de Ringbaan in Milsbeek en de N271. Met de aanleg van de Verbindingsweg zet de gemeente een eerste stap naar een duurzame totaaloplossing voor het weren van doorgaand verkeer in de dorpskernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.

Zwarteweg

Het gemotoriseerd verkeer rijdt in de nieuwe situatie zoveel mogelijk via de Verbindingsweg. Daardoor neemt het verkeer op de Zwarteweg in Milsbeek af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg wordt daardoor veiliger voor wandelaars en fietsers. Daarnaast komt er voor wandelaars een pad langs de Ringbaan, tussen Ebbekamp en de Zwarteweg.

Landschap

Aan beide zijden van de weg komt er in totaal ruim 81.000m2 natuur, die past bij de omgeving. Hierdoor valt de nieuwe verbinding zoveel mogelijk weg in het omringende landschap. De raad heeft bepaald dat die zogeheten landschappelijke inpassing klaar moet zijn bij de ingebruikname van de weg. De aanleg van de Verbindingsweg kan volgens planning starten in het derde kwartaal van 2022. Dit is wel afhankelijk van eventuele beroepsprocedures. Ga hier naar het voorstel en de bijlagen. Informatie over de Verbindingsweg is ook te vinden op www.gennep.nl/verbindingsweg.