Raad stelt begroting voor 2020 vast

Op maandag 4 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 vastgesteld.

Hieronder treft u de Begroting 2020 in één oogopslag. Daar ziet u wat de inkomsten van de gemeente zijn en waaraan we het geld uitgeven. Ook kunt u zien wat zoal de ambities zijn voor 2020. Kijk op deze website voor de gehele begroting.