Raad stelt begroting voor 2019 vast

Op 5 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 vastgesteld. In de ‘Begroting 2019 in één oogopslag’ ziet u wat de inkomsten van de gemeente zijn en waaraan we het geld uitgeven. Ook laten we zien wat zoal onze ambities zijn voor 2019.
De inwoners van gemeente Gennep gaan het komend jaar niet meer betalen voor de OZB en de afvalstoffenheffing. Net als vorig jaar gaan de rioolrechten wel iets omhoog. Kijk voor de gehele begroting op www.gennep.nl/begroting.