Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Provincie en gemeente investeren in leefbaarheid en woningbouw Ven-Zelderheide (25-03-2021)

Wethouder Janine van Hulsteijn en gedeputeerde Andy Dritty ondertekenden donderdag 25 maart 2021 een samenwerkingsagenda waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid en woningbouw in Ven-Zelderheide. De herbestemming van de Sint-Antonius Abtkerk tot multifunctionele accommodatie en 15 woningen – waarvan 11 voor starters – op de plek van gemeenschapshuis De Uitkomst komen in aanmerking voor subsidie van Provincie Limburg.

Met deze samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra, wordt werk gemaakt van het versnellen van goede woningbouwplannen en het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Zodoende kunnen ook voorzieningen in stand worden gehouden. Hiermee geeft het college van B&W invulling aan de ambities uit het collegeprogramma.

Behalve een schop als symbolisch cadeau, kreeg Marc Nabuurs (dorpsraad Ven-Zelderheide) de complimenten van de gedeputeerde en wethouder, voor de vasthoudendheid en het geduld voor de realisering van de plannen die de leefbaarheid en woningbouw in Ven-Zelderheide een belangrijke impuls geven.

Toekomst voor de jeugd

Wethouder Van Hulsteijn: “Ik ben blij dat we hiermee werk maken van onze ambitie een prettige leefomgeving te creëren, waardoor jongeren ook in de toekomst voor Ven-Zelderheide worden behouden. Starterswoningen zorgen er voor dat jongeren binnen de gemeentegrenzen van Gennep een toekomst kunnen opbouwen. Door werk met werk te maken kunnen we meer en sneller ambities realiseren.”

Belangrijke impuls voor leefbaarheid

Gedeputeerde Dritty: “We stimuleren gemeenten om goede woningbouwplannen voor diverse doelgroepen versneld tot uitvoering te brengen. Het project in Ven-Zelderheide is hier een mooi voorbeeld van. Met provinciaal geld uit het kader Kwaliteit Limburgse Centra, én met middelen uit de portefeuille Monumenten helpen we Gennep en de lokale gemeenschap om woningen voor starters te realiseren, het kerkgebouw te behouden en te transformeren, en een dorpsgaard te realiseren. Daarmee geven we de leefbaarheid in een kleine kern als Ven-Zelderheide een belangrijke impuls.