Programmatische Aanpak Stikstof ongeldig verklaard

Welke gevolgen heeft dit voor gemeente Gennep?

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u toestemming nodig voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt in Natura 2000-gebieden. Voorheen mocht deze toestemming worden verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. Deze uitspraak heeft gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Hiervoor moet nu op een andere manier toestemming worden verleend.

Op de pagina www.gennep.nl/pas vindt u meer informatie en leest u hoe gemeente Gennep hiermee omgaat.