Profielschets nieuwe burgemeester - Wat vinden inwoners belangrijk?

Ruim 125 inwoners hebben de moeite genomen om de online enquête in te vullen over de nieuwe burgemeester. Daar is de raad erg blij mee. Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de inwoners het liefst een burgemeester ziet die midden in de samenleving staat. De nieuwe burgemeester moet gemakkelijk zijn in de omgang, goed benaderbaar zijn en zichtbaar betrokken bij de kernen en inwoners. Op de tweede plaats wordt gevraagd om iemand die criminaliteit bestrijdt en de veiligheid van de inwoners en bedrijven in de gemeente bewaakt.

Ook het college, de leiding en medewerkers zijn bevraagd. Hier komen accentverschillen uit voort, maar in doorsnee is het beeld duidelijk. Gezocht wordt een verbindend iemand die authentiek is en met natuurlijk gezag opereert. Op voorhand wordt niet gezegd dat het een man of een vrouw moet zijn. Over de soort bestuurlijke ervaring en de leeftijd wordt ook niet op voorhand aangegeven dat er sterke voorkeuren zijn. Veel belangrijker wordt gevonden wat voor persoonlijkheid iemand meebrengt.

Mede aan de hand van deze resultaten stellen de fractievoorzitters een concept profielschets op. Dit concept wordt aangeboden aan de gemeenteraad, die tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2020 de profielschets vaststelt en aan de gouverneur aanbiedt.

Zie voor meer informatie ook www.gennep.nl/burgemeester