Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Profielschets nieuwe burgemeester vastgesteld

Maandag 27 janurai werd de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld en overhandigd aan de gouverneur tijdens de eerste raadsvergadering van 2020. Meer dan 125 inwoners gaven aan welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Die moet vooral authentiek zijn, natuurlijk gezag hebben, midden in de samenleving staan en zorgen voor een veilig Gennep. De complete profielschets is te bekijken op www.gennep.nl/burgemeester.

Vervolg

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de vacature in de eerste week van februari uitgezet. Sollicitaties moeten vóór 24 februari 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Limburg. De gouverneur ontvangt alle sollicitatiebrieven en maakt daarna een selectie met voorkeurskandidaten. De raad bepaalt uiteindelijk zelf wie als burgemeester wordt voorgedragen. De officiële benoeming gebeurt vervolgens door de koning. We verwachten dat dit vóór de zomervakantie het geval zal zijn. Volgens planning kan Gennep dan rond augustus/september dit jaar weer beschikken over een vaste burgemeester en dan zit de waarneming van burgemeester Van Beek er weer op.