Preventieve bestrijding eikenprocessierups

In de wintermaanden werkt de gemeente, samen met de Nationale Bomenbank en Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), aan een plan van aanpak om de overlast van de eikenprocessierups in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.

De maatregelen zijn voornamelijk preventief. We zetten in op meer biodiversiteit en natuurlijke vijanden van de rups. We plaatsen onder andere mezenkastjes en passen het maaibeheer aan. Hierdoor kunnen er meer planten groeien die insecten aantrekken die de larven van de eikenprocessierups eten. Ook mezen eten deze larven.

Door een optimale inzet van preventieve middelen hopen we de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar we kunnen helaas niet garanderen dat die ook daadwerkelijk minder zal zijn.

Heeft u concrete ideeën of suggesties voor verbeteringen? Stuur dan een e-mail naar Sabine de Jong van IKL, zodat deze mogelijk verwerkt kunnen worden in het plan van aanpak.