Overlast eikenprocessierups houdt voorlopig aan - eiken kappen is geen oplossing

Meldingen van overlast door de eikenprocessierups blijven bij ons binnenkomen. Als gemeente zijn we volop bezig met de bestrijding van de eikenprocessierups. Er zijn doorlopend specialisten van de Nationale Bomenbank actief die tientallen bomen in de openbare ruimte per dag schoonmaken. We blijven de rupsen de komende maanden bestrijden en verwachten daar nog tot in oktober mee bezig te zijn. De gemeente bestrijdt alleen de nesten in bomen die op grond van de gemeente staan.

Melden

Bomen in de directe omgeving van scholen, kinderdagverblijven, speelplekken of langs belangrijke wandel- en fietsroutes, zoals de Vierdaagseroute, krijgen hierbij voorrang. Alles melden heeft dus geen zin (meer). We begrijpen heel goed dat dit vervelend is voor onze inwoners. Maar met de inzet van professionele bestrijding doen we nu het maximale.

  • Heeft u de eikenprocessierups gezien in de openbare ruimte op een plek die hierboven genoemd is? Meld dit dan bij de gemeente. Dat kan telefonisch via (0485) 494141 of via de website www.gennep.nl/melding. 
  • Heeft u de eikenprocessierups in uw tuin of ander particulier eigendom gezien? Neem dan zelf contact op met een bedrijf dat de rups kan bestrijden.

Wat kunt u verder nog doen?

  • Let goed op waar u buiten wandelt of fietst, of waar de kinderen spelen. Vooral bij (kleine) kinderen en huisdieren is het belangrijk om alert te zijn en bosgebieden met veel eiken voorlopig te mijden.
  • Bij het opruimen van afgewaaide takken of omgevallen eikenbomen is het raadzaam om alert te zijn op de aanwezigheid van eikenprocessierupsen en (oude) nesten.
  • Let bij het maaien van gras op of er geen oude nesten worden ‘meegemaaid’ (waarbij de brandhaartjes juist worden verspreid).

Zoeken naar een oplossing

Helaas moeten we accepteren dat de overlast van de rups in heel Nederland voorlopig nog blijft. We volgen de landelijke ontwikkelingen ter voorbereiding op toekomstige bestrijding. Het standpunt van de gemeente is beslist niet om alle (besmette) eiken te kappen. Dat zou het probleem niet oplossen en juist weer andere problemen creëren. Aanvragen om een inlandse eik te kappen vanwege overlast door de eikenprocessierups worden dus afgewezen.

De oplossing ligt eerder in het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van natuurlijke vijanden. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van bloemrijke tuinen, waar natuurlijke vijanden van de processierups, zoals larven van de gaasvlieg, sluipwespen en lieveheersbeestjes zich vestigen, of door het ophangen van nestkastjes voor mezen. De gemeente Gennep gaat ook daarmee aan de slag.