Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Oproep: meldt u zich aan voor de nieuwe ondernemersvereniging? (15-12-2020)

De gemeente streeft naar een optimaal ondernemersklimaat. Daarvoor is het van belang dat de ondernemers en de gemeente goed met elkaar in contact staan. We hebben ondernemers nodig bij het opstellen van nieuw beleid. Als gemeente willen we horen wat we nog beter kunnen doen. En we willen participeren in het netwerk van ondernemers, om elkaar nog beter aan te voelen en te faciliteren. 

Het huidige bestuur van de OndernemersVereniging Gennep (OVG) heeft aangegeven te willen stoppen. Daarom roepen we ondernemers op om een nieuwe vorm van deze ondernemersvereniging op te zetten. Een ondernemersvereniging voor alle ondernemers, van de kernen tot de industrieterreinen en het buitengebied. Heeft u interesse om bij te dragen aan het verder verbeteren van het ondernemersklimaat in gemeente Gennep? Meld u dan aan via bedrijvenloket@gennep.nl.

Contacten bevorderen en belangen behartigen

Deze nieuwe vorm van de ondernemersvereniging richt zich op het bevorderen van het contact tussen de leden onderling en tussen de leden en de gemeente, maar ook andere (overheids)instanties. Daarnaast is het behartigen van zowel individuele als gezamenlijke belangen van de ondernemers een speerpunt.

Uitvoerbaarheid regelgeving

Meer dan 99% van de ondernemingen zijn mkb-bedrijven. Met een kleine groep mensen moeten deze bedrijven zelf veel regelen. Uitvoerbaarheid van regels – naast dat ze effectief zijn – is essentieel voor de bedrijfsvoering. En hoe beter de regels uitvoerbaar zijn, des te beter worden ze nageleefd. Goede samenwerking tussen overheidsinstanties en ondernemers is daarom voor alle partijen van belang. Denkt u daar een rol in te kunnen spelen, samen met andere ondernemers? Wij horen graag van u!

Verschil met Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

De ‘nieuwe’ ondernemersvereniging is iets anders dan de BIZ waar u wellicht over heeft gehoord. De BIZ richt zich op centrumondernemers aan de Niersstraat, Markt, Zandstraat, Brugstraat, Spoorstraat, Europaplein, Wilhelminaplein en de ondernemingen in straten die direct aan deze straten en pleinen grenzen. De BIZ heeft als doel het centrum van Gennep op de kaart zetten, de aantrekkelijkheid van het centrum versterken en de bestedingen van bezoekers vergroten. Kijk voor meer informatie over de BIZ op www.gennep.nl/biz.