Opnames omgeving door Cyclomedia

Vanaf 1 augustus tot medio september rijdt in onze gemeente een camera-auto van CycloMedia door alle straten om 360 graden-panoramafoto’s vanaf de openbare weg te maken. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnames worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld en niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland. Meer informatie: www.cyclomedia.com.