Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Ontwerp Transitievisie Warmte klaar (23-11-2021)

Afgelopen jaar werkten we samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Bergen aan de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijven we hoe we de komende jaren de overgang kunnen maken naar een aardgasvrije gemeente. De ontwerpvisie is inmiddels afgerond.

De visie is opgesteld in samenwerking met inwoners, dorps- en wijkraden en woningcorporaties. We hebben gesprekken gevoerd, enquêtes afgenomen en een webinar gehouden. Het resultaat is een realistische visie. De route naar een duurzame warmtevoorziening is een geleidelijk proces. Vooral energiebesparing gaat de komende jaren een belangrijke rol spelen.

Wilt u de Transitievisie Warmte bekijken? De ontwerpvisie ligt tot 5 januari ter inzage bij het gemeentekantoor in Gennep. Ook is het ontwerp te vinden op www.gennep.nl/tvw. Wilt u reageren? Dat kan met een brief naar het college van B&W Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, of met een mail naar gelg@gennep.nl.