Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Online jaarstukken 2019 gemeente Gennep

Net als vorig jaar kunt u het jaarverslag en de jaarrekening van onze gemeente online raadplegen. De website geeft inzicht in welke plannen de gemeente Gennep in 2019 heeft uitgevoerd en wat de bijbehorende kosten waren. In de jaarrekening ziet u, naast de uitgaven, ook alle inkomsten van het afgelopen jaar en wat de financiële balans is. U kunt de jaarstukken online bekijken. 

Trots & transparant

Wethouder Janine van Hulsteijn: “Het is de organisatie gelukt om, ook in deze thuiswerkperiode, het jaarverslag en de jaarrekening 2019 volgens de reguliere planning op te leveren en de bijbehorende accountantscontrole succesvol af te ronden. Daar ben ik trots op. Inwoners kunnen op de website gemakkelijk vinden wat zij zoeken en naar wens doorklikken, van programma- tot detailniveau. Dat sluit perfect aan bij de ambitie om een transparante en dienstverlenende organisatie te zijn.”