Onderzoek woonbehoefte van jongeren

Gemeente Gennep vindt het belangrijk dat jongeren met plezier in de gemeente kunnen (blijven) wonen. Om een beter inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren, wordt een online woonbehoefteonderzoek uitgevoerd.

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar hebben een brief ontvangen met het verzoek om een enquête in te vullen.. Dat kan nog tot en met 29 november. Onder de deelnemers worden vier cadeaubonnen verloot ter waarde van 25 euro.