Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Onderzoek naar de geschiedenis van Gennep (02-03-2021)

Gennep is een prachtige, historische stad met een rijke geschiedenis. Dat toonde Johrin Visser maar weer eens aan met een cultuur-historische analyse, die hij maakte voor zijn stage bij het Gelders Genootschap. “Een cultuur-historische analyse is een onderzoek waarin gekeken wordt wat er in de huidige ruimte nog te zien is van historische ontwikkelingen”, vertelt Johrin. “Voor mij als Gennep-leek was het een leuke uitdaging om me onder te dompelen in het verleden van de stad.”

Duidelijke en verborgen historie

Johrin noemt het Genneperhuis en de protestantse kerk als duidelijke voorbeelden van historie in de stad. “Ze herinneren ons aan de 80-jarige oorlog en de rol die Gennep daarin speelde.” Tijdens zijn onderzoek bekeek hij echter ook minder voor de hand liggende episodes van de Gennepse geschiedenis. “Ook buiten de stad zijn er genoeg sporen uit het verleden te vinden. De Brabantweg volgt bijvoorbeeld hetzelfde traject als de oude spoorlijn. Samen met het Voorhoevepark is deze weg een fysieke herinnering aan het spoorwegverleden van Gennep”, legt hij uit. “Zo draagt Gennep meer dan genoeg geschiedenis met zich mee, soms goed verborgen en soms heel duidelijk zichtbaar.”

Basis voor beeldkwaliteitswijzer

Voor ons als gemeente is het onderzoek van waarde. Niet alleen brengt het de historie van Gennep mooi in beeld, we passen het ook toe bij cultuur-historische vraagstukken. Zo zijn we bezig met een beeldkwaliteitswijzer voor het centrum van Gennep, waarvoor het onderzoek van Johrin de basis vormt. Inwoners en ondernemers die hun panden willen aanpassen, kunnen gebruik maken van de wijzer. De aanpassingen die ze willen doen aan hun pand moeten namelijk passen bij de omgeving en de historische waarde. De beeldkwaliteitswijzer is hiervoor een hulpmiddel.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het onderzoek? Vind het op de website van het Gelders Genootschap