Onderzoek naar beweeggedrag

Gemeente Gennep voert een sport- en beweegmonitor uit onder haar inwoners. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in het sport- en beweeggedrag van de Gennepenaren. Vierduizend inwoners tussen 12 en 80 jaar die binnen de steekproef vallen, ontvangen hiervoor een brief.

Sport- en beweegaanbod

In 2016 voerde gemeente Gennep een eerste sport- en beweegmonitor uit. Met deze tweede meting wil de gemeente onderzoeken of het sport- en beweeggedrag van de inwoners veranderd is en zo ja, waardoor dat komt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Negen, de organisatie achter Gennep Doet Mee. Zij onderzoeken ook het sport- en beweeggedrag bij basisschoolleerlingen van groep vijf tot en met groep acht. Op basis van de resultaten kan de gemeente samen met alle sport- en beweegaanbieders het aanbod waar nodig nog aantrekkelijker en toegankelijker maken voor alle inwoners. Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.gennepdoetmee.nl.