Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Onderzoek naar aardwarmte (01-12-2020)

In ons land vindt onderzoek naar aardwarmte plaats. Dat wordt uitgevoerd door Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Op veel plaatsen in het land wordt de bodem onderzocht. Van 15 december 2020 t/m 26 januari 2021 is onze gemeente aan de beurt.

SCAN heeft als doel om in kaart te brengen waar de ondergrond in de toekomst geschikt is voor aardwarmtewinning. Daarvoor wordt de ondergrond in beeld gebracht. Aardwarmtewinning zelf is geen onderdeel van SCAN.

U kunt iets merken van het onderzoek. Dichtbij het onderzoek kunt u af en toe een doffe plof of trillingen voelen. Omwonenden ontvangen hierover een informatiebrief.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over SCAN en de locaties van het onderzoek op www.scanaardwarmte.nl. Heeft u vragen? Mail dan naar info@scanaardwarmte.nl of bel naar (030) 233 9013.