Omleiding fietsverkeer via Weverpark

Het fietspad door het nieuwe Weverpark, het gebied achter de Weverflat, is klaar. Dit pad verbindt het fietsverkeer tussen de Maasbrug en het centrum van Gennep. Tijdens de aanleg van de fietstunnel dient dit fietspad ook als omleidingsroute. Er is de komende maanden geen fietsverkeer mogelijk over het Spoorwegje tussen Voorhoevepark en Weverstraat. Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via Voorhoevepark, Burgemeester Woltersstraat en Weverpark en omgekeerd. De kruising Weverstraat-Burgemeester Woltersstraat is tijdelijk aangepast om een veilige oversteekplaats voor fietsers te maken. Tijdens de reconstructie van de Weverstraat in het najaar wordt deze kruising definitief ingericht.

Weverpark

Voor de inrichting van het Weverpark, zoals speelmogelijkheden en bankjes, gaat de gemeente nog in overleg met omwonenden. In het najaar van 2019 volgt ook de aanplant van bomen en struiken waarmee het Weverpark zal worden voltooid.