Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuwe ondernemersvereniging (20-04-2021)

Een tijd geleden werd bekend dat de OndernemersVereniging Gennep (OVG) werd opgeheven. Als gemeente vinden we het belangrijk dat er een ondernemersvereniging actief blijft in onze gemeente. Gelukkig zijn er inmiddels al 8 ondernemers met elkaar in gesprek om een nieuwe, gemeentebrede ondernemersvereniging op te zetten.

Deze nieuwe ondernemersvereniging is iets anders dan de bedrijveninversteringszone (BIZ). De BIZ richt zich op centrumondernemers aan de Niersstraat, Markt, Zandstraat, Brugstraat, Spoorstraat, het Europaplein, Wilhelminaplein en de ondernemingen in straten die direct aan deze straten en pleinen grenzen. De ondernemersvereniging is er voor alle ondernemers in de gemeente. Ze richt zich op het bevorderen van het contact tussen de leden onderling en tussen de leden en de gemeente, maar ook andere (overheids)instanties. Daarnaast is het behartigen van zowel individuele als gezamenlijke belangen van de ondernemers een speerpunt.

Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Malou Lamers, eigenaresse van IJsboerderij Op ons erf en een van de aanjagers van de nieuwe ondernemersvereniging. Ze is bereikbaar via info.ijsboerderijoponserf@gmail.com.