Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuwe aanpak schulddienstverlening

Per 1 juli vernieuwt gemeente Gennep de schulddienstverlening. Er komt nog meer aandacht voor het voork├│men van schulden. Dat betekent dat er meer voorlichtings- en preventieactiviteiten komen, er nog meer gewerkt wordt vanuit de leefomgeving van de betrokken inwoner en dat schulden nog vroeger gesignaleerd en opgelost gaan worden voordat ze uit de hand lopen.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met instanties zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven  om beginnende schulden vroeg bij de gemeente te melden. De gemeente neemt dan contact op. Er wordt dan direct geholpen met betaalafspraken. Dat is voor alle betrokkenen prettiger, sneller en uiteindelijk goedkoper. Iemand die eenmaal schulden heeft, komt daar immers niet zomaar uit. Is medewerking van schuldeisers geregeld, dan moet diegene nog drie jaar lang van weinig rondkomen voordat diegene in aanmerking komt voor een schuldenvrij verklaring. De gemeente kan daarbij helpen, maar kan ook niet altijd alles oplossen.

Huisbezoeken

Onlangs heeft de Nationale Ombudsman onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening in Nederland en ook andere verbeteringen voorgesteld. In de vernieuwde werkwijze houden we ook rekening met de verbetervoorstellen van de Ombudsman:  door meer met huisbezoeken te gaan werken verlagen we de drempel voor mensen om op tijd hulp te vragen. Nu begint hulp nog te vaak te laat, of haken mensen tussentijds af omdat de drempel te hoog is. Door meer vanuit de thuissituatie te kunnen werken, gaan we hierin verbetering brengen.