Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuwe aanpak Limburgse verkeerseducatie (09-03-2021)

De provincie Limburg, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en de 31 Limburgse gemeenten lanceerden op 3 maart een nieuwe aanpak voor verkeerseducatie: de Verkeersactieve school. Verkeersactieve scholen zijn basis- en middelbare scholen die zowel theoretische als praktische verkeerseducatie aanbieden. Ze besteden aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving en aan de school-thuisroute.

Met de nieuwe verkeerseducatie zetten we in op een betere samenwerking tussen provincie, scholen en gemeenten. Daarnaast begeleiden onderwijsadviseurs de scholen, waardoor de kwaliteit van het verkeersonderwijs omhoog gaat. Tot slot ontzorgen we scholen met een nieuwe, efficiënte, digitale omgeving.

Carla Brugman-Rustenburg, de gedeputeerde verkeersveiligheid en de voorzitter van het ROVL: “Verkeerseducatie is minstens zo belangrijk als zwemles. Iedereen wil dat zijn of haar kinderen het onder de knie krijgen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbare verkeersdeelnemers, dat maakt het zo ontzettend belangrijk om kennis over te brengen en dit in de praktijk te leren. Voorlichting en educatie dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid.”

Wilt u meer weten over de Verkeersactieve school? Kijk op www.verkeersactieveschool.nl.