Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuw kapbeleid van kracht vanaf 1 mei 2020

Vanaf 1 mei gelden nieuwe regels voor kap- en bescherming van bomen. In 2018 heeft de gemeente de nota Bescherming bomen – kapbeleid 2018 en de bijbehorende verordening al vastgesteld. Vanwege voorbereidende werkzaamheden is de verordening niet meteen in werking getreden. Alle houtopstanden die we willen beschermen staan op de ‘Kaart waardevolle bomen en beschermde houtopstanden 2020’. Deze kaart is op 14 april 2020 door het college  vastgesteld. 

Kapverbod voor beschermde houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betekent dat die waardevolle bomen in principe niet gekapt mogen worden. Is er sprake van een zwaarwegend algemeen maatschappelijk of individueel belang? Dan is er, op grond van de verordening, een vel- of kapvergunning nodig.  Voor het kappen van bomen en houtopstanden die niet beschermd zijn, is in veel gevallen geen vergunning meer nodig. Op de pagina Boom kappen vindt u alle informatie over het nieuwe kapbeleid.