Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Maakt u zich zorgen over iemand? Bel Meldpunt Signaal Noord-Limburg

Meldpunt Signaal is er voor iedereen die zich zorgen maakt om iemand. Wellicht is er iemand in de omgeving waarbij de gordijnen alle lange tijd gesloten zijn. Of is er een vermoeden dat iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen en psychische problemen heeft. Bel dan eens met Meldpunt Signaal, dat kan ook anoniem. Via 0900-0116 is er altijd iemand bereikbaar om mee te overleggen en advies in te winnen.

Wat gebeurt er als u belt?

Mensen die Meldpunt Signaal bellen krijgen een professional aan de lijn waarmee hun zorgen besproken kunnen worden. Soms kan iemand worden gerustgesteld. In andere gevallen wordt er advies gegeven over wat de beller zelf kan betekenen om een situatie te verbeteren. Wanneer het nodig is kunnen andere organisaties worden benaderd. Dit gebeurt altijd in overleg.

Op de website van Meldpunt Signaal staan een aantal ervaringsverhalen.

Juist nu extra oog voor elkaar

De huidige omstandigheden in verband met het coronavirus kunnen kwetsbare mensen extra hard raken. Mensen moeten thuis blijven, sociale contacten worden minder en sommige zorg wordt op afstand verleend. Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel hebben de grip op hun leven te verliezen. Dit vraagt erom dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in onze omgeving. Maakt u zich zorgen over iemand? Neem contact op met Meldpunt Signaal via 0900-0116.

Meldpunt Signaal is niet bedoeld voor crisissituaties. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de politie op 0900-8844 of 112.

Over Meldpunt Signaal  

De zeven Noord-Limburgse gemeentes werken samen aan een goed werkende aanpak voor mensen  met verward gedrag. Meldpunt Signaal vormt hier een onderdeel van en is er om gerust te stellen, te adviseren en verder helpen. Meldpunt Signaal is er voor iedereen in Noord-Limburg en is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Wethouder Roy Bouten, bestuursvoorzitter namens de 7 gemeentes van het project: “Het is fijn dat mensen die zich zorgen maken om een ander, dit nu kunnen melden en bespreken. Weer een belangrijke stap in onze regionale uitdaging om er te zijn voor mensen met onbegrepen gedrag.” Samen zorgen we voor elkaar!