Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Maaien van gemeentelijke bermen

Tussen 15 mei en 15 juni worden de gemeentelijke bermen gemaaid. In deze maaironde wordt alleen de eerste meter berm langs de weg gemaaid. Dit gebeurt in het belang van de verkeersveiligheid.

Op plekken waar de berm breder is dan 1 meter blijft de begroeiing staan. Niet alle bermen zijn van de gemeente, ook Waterschap en de provincie hebben verschillende bermen in hun bezit.