Lob van Gennep

“Mensen hebben nog vragen en zorgen. Dat begrijp ik goed. We staan aan het begin van dit project."

Marijke van der Steen is omgevingsmanager van het project Lob van Gennep. Wat een omgevingsmanager doet? Marijke vertelt: “Ik zie mijn rol vooral als ‘schakel’ tussen de mensen uit het gebied en het projectteam. Zo probeer ik alle inzichten en ideeën, maar ook de zorgen van mensen in te brengen in ons team van specialisten. De kernvraag is wat mij betreft: Laten we het gebied, zoals het nu is met een lager veiligheidsniveau, en accepteren we dat het op een natuurlijke manier instroomt? Of treffen we maatregelen, waardoor het gebied later instoomt, maar wel volgens een vastgelegd protocol? Of zijn er nog andere (tussen)oplossingsrichtingen mogelijk? Het gaat dus echt ergens over. Laten we met elkaar in gesprek raken en blijven.”

Het hele interview met Marijke kunt u lezen op www.lobvangennep.nl/interview

Veelgestelde vraag

Wanneer wordt er door wie besloten over het project?

Er is nog niets besloten. Het project bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Samen met de omgeving verkennen we de opgave en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen met alle voor- en nadelen. Er is een stuurgroep met bestuurders uit de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk. In oktober 2019 bespreekt de stuurgroep de verschillende oplossingsrichtingen en bepaalt welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn en verder onderzocht worden. De uitwerking hiervan wordt samen met de omgeving gedaan. In mei of juni 2020 spreekt de stuurgroep haar voorkeur uit voor één oplossingsrichting. Dat heet een ontwerp voorkeursalternatief. Na beantwoording van de zienswijzen en advies van de stuurgroep neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat vervolgens een definitieve voorkeursbeslissing. Dat zal eind 2020, begin 2021 zijn. Vervolgens wordt het plan in detail uitgewerkt.

Op www.lobvangennep.nl staat onder ‘Planning’ meer uitgebreide informatie en een tijdlijn. Ook vindt u op de website meer veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten via info@lobvangennep.nl.

Laat u informeren op één van de informatiebijeenkomsten

In september organiseert het projectteam weer een reeks informatiebijeenkomsten.
U bent van harte welkom om te kijken wat de plannen zijn, vragen te stellen of ideeën aan te dragen.

  • Maandag 2 september 19.00 - 21.00 uur, De Uitkomst, Kleefseweg 29 in Ven-Zelderheide
  • Donderdag 5 september 19.00 - 21.00 uur, Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek
  • Maandag 9 september 19.00 - 21.00 uur, De Koppel, Dorpsstraat 45 in Middelaar