Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Landelijk vuurwerkverbod jaarwisseling (24-11-2020)

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen hoog. Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zorgt ieder jaar voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Tijdens komende jaarwisseling mag er daarom geen vuurwerk worden verkocht en afgestoken. Zo ontlasten we samen de medewerkers in de zorg, hulpverlening en handhaving.

Oudejaarsvuurwerk

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) afsteken mag nog wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.