Jongeren ontmoetingsplek

Op dinsdagavond 26 november opende wethouder Peter Lucassen, samen met Reke Schoenmakers als vertegenwoordiger van de Gennepse jeugd, de jongeren ontmoetingsplek (JOP) in het Nierspark. Dat deden ze in het bijzijn van zo’n twintig jongeren, BOA’s, jongerenwerkers en een enkele betrokken buurtbewoner.

De JOP is een groene zeecontainer met een grote opening richting de Niers en is voorzien van bankjes en een prullenbak. Hiermee wil de gemeente de jongeren een fijne plek geven om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Tijdens de opening zijn er samen afspraken gemaakt over het gebruik van de JOP. Deze krijgen een vaste plek in de container en de BOA’s zullen hierop handhaven. Ook volgt er over een aantal maanden een evaluatie met buurtbewoners.

Tijdelijke vergunning

Omdat er dringend een plek voor de jeugd nodig was, is in juli 2019 een tijdelijke vergunning verleend om de container voor één jaar in het Nierspark te plaatsen. Tegen de vergunning loopt nog een bezwaarprocedure. Gedurende de looptijd van de vergunning wordt gekeken of het Nierspark de beste locatie is of dat er een geschiktere locatie voor de JOP is.