Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Jeugdzorgorganisaties en gemeenten slaan handen ineen (26-01-2021)

Noord-Limburgse gemeenten werken in de pilot ‘Thuis door jou’ samen met 4 jeugdzorgorganisaties, om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een veilig thuis te bieden. Samen met organisaties ’s Heeren Loo, William Schrikker Gezinsvormen, Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk werven we gezinnen die voor korte of langere tijd een kind op willen vangen.

Voorheen gingen de vier organisaties ieder voor zich op zoek naar nieuwe opvanggezinnen. In de pilot Thuis door jou slaan ze de handen in ieder geval tot en met juni 2022 ineen, in samenwerking met de Noord-Limburgse gemeenten.

Centraal aanmeldpunt

Er is nu één centraal aanmeldpunt voor mensen die iets voor een kwetsbaar kind willen betekenen. Dat vindt u op www.thuisdoorjou.nl. Daar is ook alle informatie rondom dit onderwerp gebundeld. Wilt u meer informatie, passend bij uw specifieke situatie? Neem dan via www.thuisdoorjou.nl contact op met professionals van Thuis door jou. Zij helpen u graag verder.