Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Inzameling PMD-afval (09-11-2021)

Om de woensdag wordt het PMD-afval ingezameld in onze gemeente. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkartons. Daaronder vallen onder andere een lege pak melk en een aluminium bakje. Wat niet bij het PMD-aval hoort, zijn chipszakken, lege deodorantspuitbussen en medicijnstrips. Deze artikelen gooit u weg bij het restafval. Wilt u meer informatie over afval scheiden? Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl.

PMD-afval aanbieden

Om overlast te voorkomen, is het belangrijk dat het PMD-afval op een goede manier wordt aangeboden. U kunt uw PMD-afvalzakken tussen dinsdagavond 19.00 uur en woensdagochtend 7.00 uur aan de weg zetten. Om te zorgen dat alle zakken worden opgehaald, moeten ze goed zichtbaar zijn. Hang de zakken daarom als het kan op aan de daarvoor bedoelde kroonringen.

Hangt er geen kroonring in uw buurt?

Vraag er dan een aan via omgevingsloket@gennep.nl of (0485) 49 41 41. Samen zorgen we voor een schoon Gennep.