INTERREG projecten

Het programma INTERREG Deutschland-Nederland 2019 kijkt terug op een succesvol jaar. In 2019 lag de focus van het programma met name op de intensivering en de verdieping van de samenwerking.

Het afgelopen jaar zijn al verschillende projecten afgesloten met positieve resultaten. Normaal gesproken worden binnen het INTERREG-programma projecten gesubsidieerd met een subsidiebijdrage tussen 25.000 euro en 5.000.000 euro. Door het programma worden ook mogelijkheden gecreëerd om kleinere initiatieven, zoals scholierenuitwisselingen, sportevenementen of conferenties te ondersteunen. Elk project moet bijdragen aan het verminderen van de barrièrewerking van de grens. Kijk op voor meer informatie over subsidiebijdragen van kleine projecten op de website van Deutschland-Nederland